Állj bele a mélybe | Stand into the deep

by Meszecsinka

supported by
/
1.
Mikor a szemük találkozott, akkor minden megváltozott. Együtt kezdték törni az utat, még nem látták, hogy az mit mutat. Egy ideig együtt mentek, majd két úthoz elértek. “Én erre, te arra”, s elindultak búcsúzkodva. Megjártak hegyeket s völgyeket, megjárták a poklot és a mennyet. Egymással állnak most szemben, egy végtelen magas hegyen. A szemük újra találkozik, még az ég s a föld is kinyílik. Együtt ugranak fel a mélybe, a mindenség sűrűjébe. ------------------------------------------- When their eyes met, it changed everything. They began threading the way together, not seeing where it lead to. They were walking side by side for a while before arriving at a crossroads. “I go this way, you go that way” So they set out saying their farewell. They crossed mountains and valleys, they went through heaven and hell. Now they are standing face to face on top of a mountain of endless heights. Their eyes meet again to open up the earth and the sky. They leap up the depths together, into the core of existence.
2.
Eljön, hogy nem leszek, és nem ébredek fel, nem ébredek fel többé. Eljön, hogy nem leszek, és nem énekelek, nem énekelek többé. Elvisz majd a halál, kivár, mellettem áll. Megfogja vállamat, fordítja arcomat... Süppedek az álomba, pillantok halálomra, milyen lesz nem léteznem. Olykor elképzelem, egyszer már átéltem, mikor megszülettem. A tér újra szűkül, újra megszül, kibújok, meglátom, hogy más lesz világom. - - - It will come when I won’t be and I won’t wake up, I won’t wake up anymore. It will come when I won’t be and I won’t sing, I won’t sing anymore. Death will take me, waiting, standing by my side, touching my shoulder, turning my face aside… I’m sinking into a dream, looking at my death. What it will be not to exist, I picture sometimes what once I’ve known, the time I was born. The space tightens, giving me birth again, I slip out to see that my world will be different.
3.
Nem látom az arcát, nem hallom a hangját, de érzem, hogy itt van. Előjön, megtalál, bekúszik hasamnál, erőmet elveszi, magát így növeszti. Nem hagyom, nem hagyom! Olykor sikerül neki, egész testem ellepi, foglya vagyok. Görcsbe rándul mindenem, nehéz elengednem. El kell kergetni, erőmet visszavenni! Én hagytam, én hagyom. Szabad leszek. - - - I can’t see its face, I can’t hear its voice but I can feel a presence. It appears and finds me, stalking at my belly. It grows by taking my strength away, I don’t let it, I don’t let it. But sometimes it takes over my body, trapping me inside. I feel my body clenched, it’s hard to let it go. It must be chased away to get my strength back. I allowed it, I just let it. I’m free, I’m going to be free.
4.
Ha én ma meghalnék, semmit sem bánnék, ha én ma meghalnék, mégis egyet bánnék. Többé nem beszélnénk, többé nem nevetnénk, többé nem mesélnénk, többé nem szeretkeznénk. * * * If I died today, there’d be no thing to regret, if I died today, there’d be one thing to regret. We would no longer talk, we would no longer laugh, we would no longer tell tales, we would no longer make love.
5.
Aludjál el, aludj, mátkám, aludjál el, kicsi babám, aludjál el, kicsi anya, aludjál el, kicsi apa. Alszik minden, alszik a semmi, nem fog téged zavarni senki. Alszik minden, alszik a semmi, talán nem fog zavarni senki. Néha mégis megjelennek boszorkányok és tündérek, nem kell félni, nem kell félni, más világba fognak kísérni. Megmutatják, hogyan repülj, meglátod, hogy szárnyak nélkül. Ide-oda tudsz majd menni, anya pedig itt fog várni. Holnap reggel, ha felkelünk, mind a ketten majd mesélünk. Én hol jártam, s te hol jártál, és hogy kikkel találkoztál. Ha álmunkban gyakorolunk, akkor ott majd találkozunk, és majd együtt repülgetünk, és majd másnak mi mesélünk. * * * Sleep now, sleep now my love, sleep my little baby, sleep little mother. sleep little father. All is asleep, the nothingness is sleeping, no-one will disturb you, all is asleep, the nothingness is sleeping, maybe no-one will disturb you. Witches and fairies sometimes still appear but don’t be afraid, don’t be afraid, they’ll just lead you to another world. They will show you how to fly, you will see that without wings you can go wherever you like, and mommy will be waiting still. When waking in the morning both of us will tell our stories: where I went to, where you went to, and the people we ran into. If we practice in our dreams than it’s the place we shall meet. And together we keep flying, telling others our stories.
6.
Mikor kislány voltam, úgy féltem egyedül, de már nagylány vagyok, nem félek egyedül. * * * When I was a little girl, I was so afraid to be alone but I’m a big girl now so I’m not afraid to be alone.
7.
Állj bele a mélybe, hagyd ott magad. Nézd meg, hogy miben vagy. Látsz-e mást? Látsz-e mást? Nézz bele a szemébe! Látod, nem vagy egyedül. Ha körbenézel, feltűnik minden, feltűnik minden. Sokan vagyunk, sokan vagyunk. Összekötnek minket szálak, összekötnek minket szálak. Visszaadom, mi a tiéd, add vissza, mi az enyém, visszaadom, mi a tiéd, add vissza, mi az enyém. Fölbomlik egyszer minden, fölbomlik, ha akarod. Visszaadom, mi a tiéd, add vissza, mi az enyém. * * * Stand into the deep and let yourself be. Look what is around you, Is anyone else there, is anyone else? Look him in the eye, See, you’re not alone. Look around and see everything, you’ll see everything. We are many, we are many. The threads bind us together, the threads bind us together. I give you back what is yours, give me back what is mine, I give you back what is yours, give me back what is mine. Everything comes apart one day, everything comes apart if you want. I give you back what is yours, give me back what is mine.
8.
Lebegek a víz tetején, elsüllyedek, vagy maradok-e még? Vagy maradok, vagy elnyelnek a habok... Nem tudom, nem tudom, kezemben van a sorsom. Körülölel a víz, érzem, hogy megtisztít. Langyos simogatása, hullámai lapogatása visz előre vagy a mélybe, én döntöm el, mi lesz a vége. Nem tudom, nem tudom, kezemben van a sorsom. Mennék is, maradnék is....mennék is, maradnék is… * * * I am floating on the water, am I gonna sink or stay afloat? Either I stay or get swallowed by the deep… I don’t know, I don’t know, my faith is in my hands. Surrounded by the water, I feel it purifies me. Its warm caressing with waves stroking carries me forward or pulls me down, it’s up to me what the end will be. I don’t know, I don’t know, my faith is in my hands. I’d like to go or to stay… I’d like to go or to stay.
9.
1. Gyerekkorom óta kísér egy kép: körülöttem állnak emberek, és hívnak, "gyere már!". Amióta erősödtek az álmaim, ezek az emberek is ott üzennek. Érzem, hogy van egy másik világom, ahol várnak. Az egyik ilyen álmomban leírhatatlan érzés volt megtapasztalni az erőt, amit adtak nekem. Álltam egy színpadon, és énekeltem. Majd mikor az utolsó sorhoz értem, hirtelen mindenki, aki a teremben hallgatott, csatlakozott hozzám: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. 2. Egy emberekkel teli bárban voltam, és észrevettem, hogy figyel valaki. Mikor a tekintetünk összeért, akkor jöttem rá, hogy ez egy nem szokványos álom. Ránéztem a kezemre, és megjelent rajta egy gyűrű, a bal kezemen. Azt mondta ez a valaki, hogy ott is kell, hogy hordjam, mert a bal oldalamban van az erőm. 3. A karomban tartottam egy kisbabát, néztem az arcát, aludt. Éreztem, hogy meg kell őt védenem. Felnéztem, és láttam, hogy sokan közelednek felénk, és bántani akarnak. Ekkor egy erőburkot növesztettem magunk köré, valahogy a hasamból irányítottam, ezzel megvédtem őt is meg magamat is. Azóta nem csak az álmaimban használom az erőm. * * * 1 There’s an image I’ve been carrying inside from my childhood: I’m surrounded by people calling me “come on”. Since my dreams became stronger, these people have been sending me messages there too. In one such dream, I can’t even describe the experience of power they gave me. I was standing on a stage singing. When I came to the last line, all the people who had been silent before started to sing with me “the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return”. 2 I was in a bar full of people and I noticed someone watching me. When our eyes met I realized it wasn’t just an ordinary dream. I looked at my hands and a ring appeared on the left one. The person watching me said, I should wear it there because my power is in my left side. 3 I was holding a baby in my arms, looking at its face as it was sleeping. I knew I had to protect it. I looked up and saw that a lot of people were approaching and they wanted to hurt us. Then I grew a power shield around us. I somehow grew it from my belly, protecting both of us. Since then I’ve been using this power of mine outside my dreams too.
10.
11.
Aludjál el, aludj mátkám, aludjál el kicsi babám. Aludjál egy kicsi anya, aludjál el kicsi apa. Alszik minden, alszik a semmi, nem fog téged zavarni senki. Alszik minden, alszik a semmi, talán nem fog zavarni senki. Néha mégis megjelennek boszorkányok és tündérek. Nem kell félni, nem kell félni, más világba fognak kísérni. Megmutatják hogyan repülj, meglátod, hogy szárnyak nélkül. Ide-oda tudsz majd menni, anya pedig itt fog rád várni. Holnap reggel, ha felkelünk, mind a ketten majd mesélünk. Én hol jártam, te hol jártál, és hogy kikkel találkoztál. Ha álmunkban gyakorlunk, akkor ott majd találkozunk És majd együtt repülgetünk, És majd másnak mi mesélünk. ----------- Sleep, go to sleep my beloved, Sleep my little baby Sleep sweet mother Sleep sweet father All is asleep, the nothing is asleep, Nobody will disturb you. All is asleep, the nothing is asleep, Perhaps no one will disturb you. Still, sometimes witches And fairies appear You needn’t fear, you needn’t fear, They will take you to another world. They will show you how to fly, You will see you need no wings To go wherever you like And mother will be waiting here. In the morning when we wake We will both tell our stories Where I have been, where you have been, And who we have met on the way. If we practice in our dreams Then we will meet there And fly about together And tell our stories to others.

about

With the support of NKA - Nemzeti Kulturális Alap. www.nka.hu
Készült az NKA - Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

credits

released May 23, 2019

license

all rights reserved

tags

about

Meszecsinka Budapest, Hungary

“…wild and messy, like the soundtrack to the rave at the end of the universe…” Songlines Magazine (UK)
“Meszecsinka entices you with sounds of magical and hypnotic quality” Journal Frankfurt DE
„It's that kind of folk that sneaks up to the roots of wisdom teeth. Not with the songs for the tourists, but with dancing dervishes, moaning, ecstatic shamanism of the mediums. Dmoon.ru #Hungary #Bulgaria
... more

contact / help

Contact Meszecsinka

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Report this album or account

Meszecsinka recommends:

If you like Meszecsinka, you may also like: